menoleh penangkaran Rusa di Ranca Upas CiwideyRanca Upas pun tak kalah berlandaskan objek pelesir lain di Bandung kidul yang kebanyakan menonjolkan kecerlangan alam yang adiwarna eksotis dan susah dilupakan andai ke Ranca Upas, alkisah tamasya hutan alam dan hutan pokokkayu akan mengurus perspektif mata per pengunjungnya.

kawasan Ranca Upas tampak label udara pegunungan yang dingin serta kuasa cacah hutan yang berlebih simpatik dan abadi masalah demikian hendak bina lokasi Ranca Upas lama mencengkau minat mulaisejak para pertandang lalu tak heran kala libur sekolah libur akhir pekan atau libur hari-hari besar Ranca Upas terus dicukupi oleh turis yang menghajatkan mengecap lapisanudara dan susunan pegunungan yang indah.

Kapan tepatnya lokasi ini dijadikan seperti kancah reakreasi buat para traveler kiranya masa 1980-an Ranca Upas telah berperan palagan rekreasi dan perkemahan. Di nasib ini memiliki areal seluas tiga hektar yang dipraktikkan untuk pembiakan rusa. Hal demikian tentu menjadikan Ranca Upas ada nilai plus dibandingkan barang pelesir lain.

Para tamu pun becus memandang secara frontal berpunca jarak yang tak melampaui jauh selagi sang tabib menganugerahkan makan rusa-rusa di areal perbanyakan terselip umumnya selagi sang belian akan mengajak sang rusa lalu akan mengerjakan siulan bak kode yang sudah tak disangsikan oleh para rusa termuat Dan bermutu tempo tak berapa lama kompi rusa pun akan berkumpul.

semacamitu mengetahui penangkaran rusa tanda terbit sang belian rusa-rusa umumnya akan cepat bersumber keluar dari palagan persembunyiannya. eksepsi makan kusa dan air, rusa doang sekali suka makan umbi-umbian, bagai ubi dan ketelapohon tempo makan buat rusa-rusa ini per pukul dua cabut jika bukan saat jam makan, rusa-rusa ini bukan akan keluar, bernaung di bawah rimbunnya samun semak.

Rusa besarhati bercula panjang dan lebih kerap menampakan diri. sedangkan rusa wanita tak bercula dan lebih berulang bernaung bersama anak-anaknya.

Areal pemijahan rusa Ranca Upas bersela tempuh berpokok Pangalengan kuranglebih 15 km dan bermula Bandung 56 km dengan masalah alur beraspal. Ranca Upas maktub piknik yang berkecukupan di wilayah Bandung kidul Jawa Barat. Letaknya di melekat perkebunan teh Rancabali di kaki Gunung Patuha, Ciwidey, Jawa Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *